hr | 

En

De 

Obuka mladih konja

rad sa mladim konjimaObuka mladih konja je jedna od redovnih aktivnosti koja se provodi na ovoj farmi za koju je zadužena Jutta Haber. Jutta obučava sva mlada grla za namjene koje im je odredio vlasnik. Mladi konji reagiraju shodno svojim instinktima što znači da je potrebno veliko znanje osobe koja će tog istog konja navesti da vam se podredi, a onda i suraduje sa vama cijeli život. Osim konja, Jutta Haber educira vlasnike o pravilnom načinu suradnje sa svojim konjima.

“Dominacija i suradnja su dva različita pojma. Mladome konju dominaciju je dovoljno pokazati samo jednom, nakon tog trenutka sve ostalo je samo suradnja, a suradnju dobivamo razumijevanjem. Razumijevanjem njihovog govora tijela, načina na koji uče i kojom brzinom uče.” Jutta Haber